وبلاگ

اندازه قلم و فونت استاندارد کتاب

اندازه قلم و فونت استاندارد کتاب

فونت استاندارد کتاب های فارسی

برای کتاب‌های فارسی اولویت استفاده شامل فونت B lotus, B nazanin, B zar, B mitra می‌باشد و در صورت استفاده از کلمات لاتین از فونت Times new roman استفاده می کنیم.

اندازه قلم استاندارد کتاب های فارسی

برای قسمت های فارسی از قلم ۱۳ و برای قسمت های انگلیسی از قلم ۱۰٫۵ استفاده می کنیم.

فونت استاندارد برای پاورقی کتاب های فارسی

برای پاورقی کتاب‌های فارسی اولویت استفاده شامل فونت B lotus, B nazanin, B zar, B mitra می‌باشد و در صورت استفاده از کلمات لاتین از فونت Times new roman استفاده می کنیم.

اندازه قلم استاندارد برای پاورقی کتاب های فارسی

برای فارسی ۱۰٫۵ و برای لاتین ۸٫۵ انتخاب شود.

فونت استاندارد برای کتاب های انگلیسی

برای کتاب‌های انگلیسی از فونت Times new roman استفاده می شود.

اندازه قلم استاندارد برای کتاب های انگلیسی

برای متن کتاب های انگلیسی از اندازه قلم ۱۱٫۵ استفاده می‌شود.

دانلود فونت های استاندارد کتاب

از آنجا که برنامه ویندوز تنها فونت های استاندارد خود را دارد و برخی نویسندگان تمایل استفاده از فونت های دیگر را نیز دارند، انتشارات ترمه مجموعه کاملی از تمامی فونت های مفید را جمع آوری کرده که شما عزیزان می توانید از کلید زیر به صورت رایگان آنها را دانلود فرمایید.

دانلود فونت