نشر دیجیتال

نشر دیجیتال

نویسندگان گرامی که تمایل دارند همراه با چاپ کتاب خود CD مرتبط با کتاب را نیز در اختیار خوانندگان قرار دهند، می‌بایست مجوز CD را به صورت جداگانه از مرکز فناوری و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند. روند گرفتن این نوع مجوز به سادگی امکان‌پذیر بوده و خود نویسنده می‌تواند شخصاً و به عنوان یک فرد حقیقی (ناشر مؤلف) اقدام به این کار نماید. روند انجام کار به این صورت است که ابتدا به سایت www.nashr.saramad.ir وارد می‌شوید و در منوی راهنمای مجوز فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال و سپس در قسمت متقاضی حقیقی (ناشر مؤلف) مراحل خواسته شده را طی می‌نمایید. پس از اخذ مجوز CD آن را به انتشارات کتاب مربوطه تحویل می‌دهید که در روی جلد کتاب عنوان همراه با CD نوشته شود و قیمت CD با قیمت کتاب جمع شود که در نهایت قیمت کل کتاب مشخص شود.