پذیرش اثر

آیین نامه و مقررات پذیرش اثر جهت چاپ و نشر در انتشارات ترمه:

ماده ۱: منظور از «اثر» عبارت از هر گونه تألیف، گردآوری، ترجمه، شعر، رمان و همچنین هر گونه پژوهشى است که قابل چاپ و نشر مى باشد.

ماده ۲: انتشارات ترمه تمامی کتب علمی، دانشگاهی (۵۰ رشته)، رمان، شعر و … جهت چاپ و نشر مى پذیرد.

ماده ۳: صاحبان آثارى که مایل به چاپ آثار خود در انتشارات ترمه می باشند می بایست در گام اول فایل خود را که شامل عنوان، فهرست و منابع نیز می باشد را جهت بررسی اولیه در شورای انتشارات به این انتشارات ارسال نمایند و در صورت تایید، اثر جهت چاپ و نشر پذیرفته می شود.

تبصره ۱: صاحب اثر باید تا زمان اعلام نتیجه قبول یا رد اثر براى چاپ در انتشارات ترمه، اثر خود را به ناشر دیگرى ارائه ندهد.

تبصره ۲: انتشارات حداکثر طى ده روز کاری از تاریخ تسلیم هر اثر، نتیجه بررسى و نظر شوراهاى تخصصی انتشارات را به اطلاع صاحب اثر می رساند.

تبصره ۳: در مورد کتاب هاى ترجمه، ارسال اصل کتاب به زبان اصلى به صورت پی دی اف یا تصویر صفحه شناسنامه کتاب الزامی است.

ماده ۴: قرارداد (مخصوص تیراژ ۱۰۰۰ به بالا)، سندى است که براى چاپ اثر بین انتشارات ترمه و صاحب اثر تنظیم و مبادله مى شود و اصول کلى آن به تصویب شوراى انتشارات خواهد رسید. نمونه فرم قرداد نشر را می توانید در منوی فرم های چاپ مشاهده کنید.

ماده ۵: پس از تایید اثر، جهت شروع کار، صاحب اثر می بایست مبلغ پیش پرداخت را پرداخت و تصویر کارت نویسندگان را به انتشارات ارسال نماید. اطلاعات بیشتر

ماده ۶: انتشارات مجاز است، هر نوع اصلاح املایى و عبارتى را طبق رسم الخط در زمان ویراستاری در «اثر» اعمال کند.

ماده ۷: اخذ تصمیم درباره طرز چاپ، نوع حروف، نوع تصاویر، قطع کتاب، جلد و شمارگان کتاب به عهده صاحب اثر و با مشورت متخصصین انتشارات ترمه می باشد.

روش های ارسال فایل جهت بررسی و انجام فرایند چاپ:

ایمیل: termeh_pub@yahoo.com

تلگرام : ۰۹۲۱۳۱۶۸۲۸۲