وبلاگ

مدت زمان فرایند چاپ کتاب

مدت زمان انجام کل فرایند کتاب تقریباً به تفکیک زیر می‌باشد:

  • تایپ کتاب: تقریباً ۳ روز (در صورت داشتن فایل ورد این مرحله حذف می‌گردد)
  • ویرایش، ویراستاری، صفحه آرایی و اخذ شابک: در مجموع ۳ روز
  • اخذ فیپا: ۱۲ روز
  • اخذ مجوز: ۱۲ روز
  • طراحی جلد: ۱ روز
  • چاپ: ۵ روز

توجه: مدت زمان‌های گفته شده با توجه به نوع کتاب، قطع کتاب و متن کتاب متغییر است و در مجموع بین ۳۰ تا ۴۰ روز به طول می‌انجامد.